Kris Peeters and the Deadly Climate Hallows

HET VERHAAL

Als tovenaarsleerling aan EU-Zweinstein moet Kris Peeters een magische formule uitspreken om Vlaanderen voorgoed in het kamp van de klimaatleiders te drijven. De Belgische positie en uiteindelijk ook de Europese staan op het spel.

Boze geesten fluisteren hem in dat hij zich beter vastklampt aan het conservatieve doeleinde van 20% minder CO2-uitstoot. Onder impuls van Vlaanderen zou België dan behoren tot Zwabberich, een afdeling van EU-Zweinstein die het klimaat ondermijnt. De leden van Championdor zijn verstandiger en kiezen voor 30% minder CO2-uitstoot in de EU...

Book

HET IDEALE SCENARIO

19 september 2011

Na overleg binnen de Vlaamse ministerraad aanvaardt tovenaarsleerling Kris Peeters de Europese doelstelling van 30% minder uitstoot van broeikasgassen.

10 oktober 2011

België kondigt in de Europese Milieuraad aan dat het toetreedt tot het kamp van Championdor, nadat de drie regio's het gezamenlijk eens waren geraakt over hun positie.

Oktober/november 2011

De EU-Commissie buigt zich over de keuze van elk land en de herverdeling van de Europese inspanning.

28 november 2011

De internationale onderhandelingen over de opwarming van de aarde vangen aan in Durban. 30.000 Dreuzels bestuderen het klimaatvraagstuk.

DE UITDAGING

De Europese Unie onthult op 10 oktober haar standpunt voor Durban, de Zuid-Afrikaanse stad waar eind november de internationale klimaatonderhandelingen starten. In België houdt enkel Vlaanderen zijn positie angstvallig verborgen in de aanloop naar 10 oktober.

In de Belgische episode van de saga over EU-Zweinstein speelt Kris Peeters de hoofdrol. Hij moet kiezen tussen een EU-doelstelling van 30% minder uitstoot van broeikasgassen of het status-quo van 20% minder. Geen klein bier, en toch staat deze beslissing niet op de agenda van de Vlaamse ministerraad op 19 september 2011. Wat heeft de tovenaarsleerling in gedachten voor Vlaanderen? Als Peeters de klimaatkaart trekt (30%), kan hij de Vlaamse economie nieuwe kansen bieden.

Meer weten?

DE AFDELINGEN VAN EU-ZWEINSTEIN

Waartoe zal België behoren? De beslissing die Kris Peeters na de Vlaamse ministerraad op 19 september 2011 neemt, zal de doorslag geven.

Championdor

 • Groot-Brittannie
 • Duitsland
 • Spanje
 • Portugal
 • Denemarken
 • Griekenland

Deze lidstaten hebben zich uitgesproken voor een reductiedoelstelling van 30%

Twijfelpuff

 • Frankrijk
 • Hongarije
 • Slovenie
 • Nederland

Er zijn duidelijke tekenen dat de leden van deze afdeling de sprong zouden wagen naar het kamp van -30% uitstoot

Zwabberich

 • Polen
 • Italie
 • Roemenie
 • Tsjechie
 • Bulgarije
 • Slovakije

Deze lidstaten ondermijnen de Europese inspanning voor het klimaat

Magische formule voor het klimaat

30 % minder CO2 in Europa tegen 2020

 • De wetenschappers vinden gehoor. De ontsporing van het klimaat wordt vermeden.
 • De Europese Unie is leider in de groene economie.
 • De Europse economie slaat een nieuwe weg in.
 • De Vlaamse economie surft mee op de Europese relance.
 • Er komen miljoenen banen bij in Europa.
 • In 2020 zal de werkloosheid in België naar schatting 5,3 procent bedragen*.

Vlaanderen trekt de progressieve klimaatkaart en geeft zijn economie een fikse boost.

* Voorspelling van de Universiteiten van Oxforden en La Sorbonne,
en het Potsdam-instituut. Meer weten?

Tragische formule voor het klimaat

20 % minder CO2 in Europa tegen 2020

 • Het advies van de wetenschappers wordt genegeerd. De klimaatverandering versnelt.
 • De groeilanden nemen het voortouw in de groene economie.
 • Europese industrie hinkt achterop.
 • De Vlaamse economie rust op haar lauweren.
 • In het beste geval is het business as usual op het vlak van werkgelegenheid.
 • In 2020 zal de werkloosheid in België naar schatting 7,8 procent bedragen*.

Vlaanderen trekt de conservatieve klimaatkaart en zal economisch achterop raken.